Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień

W dniu 30 kwietnia 2014 r. została podpisana umowa na część 1 zamówienia, tj. remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych emulsją asfaltową i grysami oraz remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem krawędzi oraz bez wycinania krawędzi, z firmą REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek Spółka Jawna, z siedzibą w Oleśnie, 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26, na kwotę brutto:  61 008,00 zł.

Firma ta została wyłoniona w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego dla zamówienia p.n.: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień”, w którym otwarcie ofert odbyło się 14.03.2014 r.

Prace zostały już rozpoczęte i potrwają do końca października b.r., będą obejmować w ramach części 1 zamówienia: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych emulsją asfaltową i grysami oraz remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem krawędzi oraz bez wycinania krawędzi, w następującym zakresie:

- remont nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami (700 m2),

- remont nawierzchni bitumicznej masą asfaltobetonową (1650 m2).

 

W dniu 30 kwietnia 2014 r. została podpisana umowa na część 2 zamówienia, tj. remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych na drogach gminnych kamieniem bazaltowym, z Zakładem Usługowo-Budowlanym Henryk Fonfara  z siedzibą w Zwozie, 46-380 Dobrodzień, ul. Bielowcowa 12, na kwotę brutto: 48 591,15 zł.

Zakład ten został wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, w którym otwarcie ofert odbyło się 14.03.2014 r.

Prace zostały już rozpoczęte i potrwają do końca października b.r., będą obejmować w ramach części 2 zamówienia: Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych na drogach gminnych kamieniem bazaltowym, w następującym zakresie:

- remont nawierzchni tłuczniowych przy głębokości wyboi 5 cm (1750 m2),

- remont nawierzchni tłuczniowych przy głębokości wyboi 10 cm (2900 m2).

 

 

 [MK]

 

 

Wersja XML