Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Trening decyzyjny

 

      Niniejszym informuję, że w dniu 17 czerwca 2014 roku zostanie przeprowadzony na terenie powiatu oleskiego trening decyzyjny  pk. „Sudety – 14”. W ramach w/w treningu, którego organizatorem jest Opolski Urząd Wojewódzki, rozwijane będą elementy systemu wykrywania i alarmowania (SWA) wraz z uruchamianiem syren alarmowych pomiędzy godzinami 10:00 – 10:30. Planowane jest wyemitowanie sygnału „Odwołanie alarmu – dźwięk ciągły syreny w okresie 3 (trzech) minut.

 

                                   /-/mgr Róża KOŹLIK

                                                                                                             BURMISTRZ

Wersja XML