Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Burmistrza Dobrodzienia

      W dniu 13 czerwca 2014 roku w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu zostanie przeprowadzone szkolenie obronne oraz szkolenie przeciwpożarowe połączone z ewakuacją Urzędu. W szkoleniu wezmą udział osoby, których miejscem pracy jest budynek Urzędu Miejskiego.

     W związku z powyższym w dniu  13 czerwca 2014 roku Urząd Miejski czynny będzie do godz. 12:00.

Podstawa :

Zarządzenie NR S.0050.75.2014 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 06.06.2014 roku w sprawie przeprowadzenia szkolenia obronnego, szkolenia przeciwpożarowego, ćwiczeń gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz skrócenia czasu pracy Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

Z góry proszę o wyrozumiałość w związku z możliwością powstania niedogodności przy załatwianiu spraw urzędowych w tym dniu.                                                 

 

 

                                                                                                                       BURMISTRZ

                                   /-/mgr Róża KOŹLIK

Wersja XML