Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXV Sesja Rady Miejskiej

Informuje się, że w dniu 16 czerwca 2014 roku  o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się XXXV Sesja Rady Miejskiej
w Dobrodzieniu.

Radni zapoznają się z opiniami Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2013 rok oraz o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2013 rok.
 

Radni zaopiniują projekty uchwał w sprawie:

Wersja XML