Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu kontynuuje realizację lokalnego programu wspierającego rodzinę i seniora w formie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora, którego celem jest korzystanie ze specjalnych uprawnień w postaci zniżek dla posiadaczy kart. W dalszym ciągu można składać wnioski o wydanie w/w kart.

Przypomnijmy - osobami uprawnionymi do otrzymania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora (OKRiS) są rodziny mieszkające na terenie województwa opolskiego z co najmniej dwojgiem dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę oraz rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym bez ograniczeń wiekowych, jeżeli dziecko posiada orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, a także osoby starsze, które ukończyły 65 rok życia.

Uwaga! Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 26 września br., podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Opolskiej Karty Rodziny i Seniora. Wprowadzone zmiany dotyczą poszerzenia grona odbiorców o osoby sprawujące opiekę nad osobami zależnymi oraz o instytucjonalne domy dziecka. Przez opiekuna osób zależnych należy rozumieć osobę sprawującą stałą opiekę nad osobą niesamodzielną ze względu na stan zdrowia lub wiek, opiekun połączony jest więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą będącą pod jego opieką lub pozostaje z nią we wspólnym gospodarstwie domowym.

Dodatkowo rodziny mieszkające na terenie Gminy Dobrodzień, posiadające Opolską Kartę Rodziny i Seniora, ale wychowujące 3 i więcej dzieci, w tym także rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym oraz osoby starsze po 65 roku życia, mogą korzystać z ulg i zniżek oferowanych przez lokalnych – gminnych partnerów. Wykaz zniżek zamieszczony jest na stronie internetowej: www.ssd.opolskie.pl w zakładce „Opolska Karta Rodziny i Seniora oraz www.dobrodzien.pl w zakładce „Opolska Karta Rodziny i Seniora”.

W dalszym ciągu zapraszamy także firmy, instytucje, podmioty prywatne (sklepy i firmy świadczące usługi) do pozostania partnerem Opolskie Karty Rodziny i Seniora. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się telefonicznie 34/ 351 62 60 lub osobiście w MGOPS w Dobrodzieniu pok. 14.

Osoby będące już w posiadaniu Opolskiej Karty Rodziny i Seniora mogą dokonywać przedłużeń ich ważności. Przedłużenie ważności Opolskiej Karty Rodziny i Seniora następuje poprzez naklejenie hologramów na wszystkich egzemplarzach karty. Druk oświadczenia oraz hologramy na kolejne lata można otrzymać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu przy Placu Wolności 1 w pok. nr 13 (od pon. do pt. w godz. 7.30 – 15.30), a także w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego ul. Hallera 9 w Opolu. Otrzymane hologramy przedłużają ważność kart do końca 2017r. Warunkiem przedłużenia ważności karty jest wypełnienie przez wnioskodawcę (lub inną osobę pełnoletnią wymienioną we wniosku i widniejąca na karcie) druku oświadczenia o spełnianiu przez wszystkich posiadaczy karty kryteriów, o których mowa w Regulaminie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.

Poniżej przedstawiamy  aktualną listę GMINNYCH PARTNERÓW, którzy przystąpili do programu wspierania rodziny i seniora na terenie Gminy Dobrodzień i oferują zniżki dla mieszkańców naszej gminy w/w rodzinom i seniorom:

L.p.

Nazwa i adres firmy

Logo

Zakres działalności

Proponowana zniżka

1

 

 

Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu,
Plac Wolności 24, Dobrodzień

DOKiS.jpeg

instytucja kultury

Kino „Rodło”50% zniżki na bilety do kina dla całej rodziny

Pływalnia „Delfin”50% zniżki na bilety na pływalnię dla całej rodziny, 20% zniżki na kursy nauki pływania dla dzieci, trzecie dziecko nie płaci
50% - opłaty za aerobik dla seniora
50% - opłaty za wejście do sauny dla całej rodziny

Dom Kultury 50% opłaty za zajęcia dla drugiego dziecka w sekcjach płatnych, trzecie dziecko jest zwolnione z opłat

2

PHU POL-TOM ul.Reymonta 7, Dobrodzień, Tomasz Miazga

 

art. biurowe, szkolne, komputerowe, chemia

rabat 1% na art. komputerowe,

 

rabat 3% - pozostałe artykuły

3

Zakład Piekarniczo-Cukierniczy "Jutrzenka" Edward Bebel,
ul. Lubliniecka 12, Dobrodzień

Jutrzenka.jpeg

produkcja pieczywa, ciast i ciastek

10 % rabatu na produkty własne

4

"Buty na Maxa", Jolanta Max, ul.Ks.Gładysza 13, Dobrodzień

buty na maxa.jpeg

sklep obuwniczy

5 % na wszystkie artykuły

5

Kwiaciarnia Galeria "Sylwia" Sylwia Goczoł, Pl. Wolności 3, Dobrodzień

 

sprzedaż kwiatów i art. dekoracyjnych

5 % na cały asortyment, oprócz pojedynczych kwiatów ciętych

6

Firma Handlowo - Usługowa
Manor Małgorzata Maciuch,
ul. Wyzwolenia 6, Pludry

 

sprzedaż węgla

cena opału niższa o 10 zł/t

7

Ośrodek Szkolenia Kierowców Fragam,
42-772 Skrzydłowice, ul.Lubliniecka 16

 

ośrodek szkolenia kierowców

rabat 5%

8

Park Hotel, Dobrodzień, ul.Parkowa 5

PH_LOGO.jpeg

hotel

10 % rabatu na usługi hotelowe


 

 


 

UPŁYWA TERMIN WAŻNOŚCI OPOLSKIEJ KARTY RODZINY I SENIORA


Aktualnie wydane Karty, zgodnie z oznaczonym hologramem, ważne są do 31 grudnia 2015r., z wyjątkiem Kart dla Seniorów, które wydawane są bezterminowo. Pozostali Posiadacze Kart, jeśli nadal chcą użytkować swoje Karty, powinni dokonać przedłużenia terminu ważności swoich Kart. Warunkiem przedłużenia ważności Karty jest wypełnienie przez Wnioskodawcę (lub inną osobę pełnoletnią wymienioną we wniosku i widniejąca na Karcie) druku oświadczenia o spełnianiu przez wszystkich Posiadaczy Karty kryteriów, o których mowa w Regulaminie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora. 
Przedłużenie ważności Opolskiej Karty Rodziny i Seniora następuje poprzez naklejenie hologramów na wszystkich egzemplarzach Karty. Druk oświadczenia oraz hologramy na kolejne lata można otrzymać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu przy Placu Wolności 1 w pok. nr 15 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30), a także w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego ul. Hallera 9, 45 – 867 Opole. Otrzymane hologramy będą przedłużać ważność Karty o kolejne 24 miesiące, czyli do końca 2017r. 
Przypomnijmy – osobami uprawnionymi do otrzymania i użytkowania Karty są rodziny mieszkające na terenie województwa opolskiego z co najmniej dwojgiem dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę lub jednym dzieckiem niepełnosprawnym bez ograniczeń wiekowych, jeżeli dziecko posiada orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, a także osoby starsze, które ukończyły 65 rok życia. 
Treść zaktualizowanego Regulaminu wydawania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora, w tym uprawnienia Użytkowników Kart, można znaleźć na stronie internetowej http://ssd.opolskie.pl. Informacje dotyczące OKRIS znajdują się także na stronie http://www.dobrodzien.pl w zakładce Opolska Karta Rodziny i Seniora. 
Zapraszamy także firmy, instytucje, podmioty prywatne (sklepy i firmy świadczące usługi) do pozostania PARTNEREM Opolskie Karty Rodziny i Seniora. Osoby zainteresowane mogą w dalszym ciągu zgłaszać się telefonicznie 34/ 351 62 60 lub osobiście w MGOPS w Dobrodzieniu pok. 14 lub 15.

 

 

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń związanych z wdrażaniem Opolskiej Karty Rodziny i Seniora oraz uwag zgłoszonych przez mieszkańców, wnioskodawców oraz samorządy gminne województwa, uchwałą Nr 193/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r., do Regulaminu wydawania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora wprowadzone zostały m. in. następujące zmiany:

 -wiek dzieci został podniesiony z 18 do 25 lat, jeżeli kontynuują one naukę;

 -zniesione zostały ograniczenia wiekowe w przypadku dzieci niepełnosprawnych, jeżeli dziecko posiada aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;

-wprowadzono osobny rodzaj kart dla rodzin zastępczych;

-uregulowana została kwestia ilości wydawanych egzemplarzy kart

-dodany został zapis dotyczącego podpisu elektronicznego i reklamacji kart.

Rodzice, posiadający co najmniej dwoje dzieci w wieku do 25 roku życia, które kontynuują naukę oraz rodzice dzieci niepełnosprawnych bez względu na wiek, o ile dziecko posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, mogą od stycznia ubiegać się o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora. Jeśli wcześniej rodzina nie spełniała kryteriów Regulaminu, a wniosek został złożony, należy złożyć ponownie wniosek z dopiskiem „AKTUALIZACJA”. Szczegółowe informacje oraz treść zaktualizowanego Regulaminu wydawania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora można znaleźć na stronie internetowej  http://ssd.opolskie.pl

 

Zmiana punktu wydawania i odbierania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora

Od stycznia br. zmieniła się siedziba Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej, a co za tym idzie, nastąpiły również zmiany organizacyjne związane z obsługą Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.

Osobiste składanie wniosków:

    Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
    Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
    ul. Hallera 9 (II piętro, pokój 206)
    45 - 867 Opole

    Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
    ul. Piastowska 14

    Kancelaria Ogólna (I piętro, pokój 150), 45-082 Opole

Osobisty odbiór Kart:  tylko przy ul. Hallera 9 w Opolu (II piętro, pokój 206)

Dodatkowe informacje:

-wniosek można również złożyć osobiście w urzędzie gminy, która jest Partnerem Opolskiej Karty Rodziny i Seniora,

-wniosek można przesłać mailem na adres rodzina@opolskie.pl, ale uwaga: wtedy należy osobiście odebrać kartę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, w Opolu przy ulicy Hallera 9, II piętro, pokój 206, aby uzupełnić podpis na wniosku,

-wniosek można wysłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole z dopiskiem "Opolska Karta Rodziny i Seniora".

-wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 77 44 82 200 (201, 202).

Pliki do pobrania:

PDFregulamin_opolskiej_karty_rodziny_i_seni.pdf (416,50KB)
PDFdeklaracja_dla__przedsiebiorcow.pdf (316,63KB)
PDFuchwala_nr_193.2015_zwo_z_26.01.2015_w_.pdf (384,34KB)
 

 

W nawiązaniu do artykułu "KARTA DUŻEJ RODZINY" z grudniowego "Echa Dobrodzienia i Okolic" informujemy mieszkańców, że uchwałą  Nr XXXII /312/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 marca 2014 r. gmina Dobrodzień przystąpiła do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora. Zaś uchwałą Nr XXXIII /318/ 2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 2014 r. radni naszej gminy podjęli uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Dobrodzień programu wspierającego rodzinę i seniora.

W związku z powyższym, w nowej zakładce OKRiS dostępnej w prawym menu na stronie głównej www.dobrodzien.pl będą umieszczane wszelkie szczegółowe informacje na ten temat. Od kilku dni wielu mieszkańców naszej gminy posiada własną kartę. Karty wydawane są bezpłatnie.

Dlatego też zwracamy się z propozycją – prośbą do wszystkich chętnych firm, instytucji, podmiotów prywatnych (sklepów i firm świadczących usługi) o zgłoszenie się telefoniczne (34/3575100 wew. 52, 42, 38) lub osobiste do Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu (pokój nr 2 na parterze). Partnerzy w zamian za dobrowolne świadczenie żniżek będą mieć darmową reklamę na stronie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu. Otrzymają, także odpowiednie naklejki do oznaczenia swoich firm.

 

Przypomnijmy kto może składać wnioski o wydane OKRiS:

- rodziny z 2 i więcej dzieci do 18 roku życia

- rodziny wychowujące dziecko z orzeczoną niepełnosprwnością do 26 roku życia

- osoby starsze, które ukończyły 65 rok życia.

Okazując w/w kartę-jej posiadacze mogą korzystać z  ulg, promocji, rabatów  proponowanych przez regionalnych partnerów (www.ssd.opolskie.pl zakładka "Moje ulgi")

 

Posiadacze tej samej OKRiS rodziny, ale z 3 i więcej dzieci mogą korzystać z ulg, promocji, rabatów  proponowanych przez lokalnych – gminnych partnerów.

Poniżej przykłądowe wzory  kart dla rodzin i seniorów:

PDFZał. 1 - wzór Karty.pdf (204,84KB)

 

Poniżej przedstawiamy  GMINNYCH PARTNERÓW, którzy już przystapili do programu wspierania rodziny i seniora na terenie Gminy Dobrodzień:

           

L.p. Nazwa i adres firmy Logo Zakres działalności Proponowana zniżka

1

 

 

Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu,
Plac Wolności 24, Dobrodzień
DOKiS.jpeg instytucja kultury

Kino „Rodło”50% zniżki na bilety do kina dla całej rodziny

Pływalnia „Delfin”50% zniżki na bilety na pływalnię dla całej rodziny, 20% zniżki na kursy nauki pływania dla dzieci, trzecie dziecko nie płaci
50% - opłaty za aerobik dla seniora
50% - opłaty za wejście do sauny dla całej rodziny

Dom Kultury 50% opłaty za zajęcia dla drugiego dziecka w sekcjach płatnych, trzecie dziecko jest zwolnione z opłat

2

PHU POL-TOM, ul. Reymonta 7, Dobrodzień, Tomasz Miazga

  art. biurowe, szkolne, komputerowe, chemia

rabat 1% na art. komputerowe,

 

rabat 3% - pozostałe artykuły

3

Zakład Piekarniczo-Cukierniczy "Jutrzenka" Edward Bebel,
ul. Lubliniecka 12, Dobrodzień

Jutrzenka.jpeg produkcja pieczywa, ciast i ciastek 10 % rabatu na produkty własne
4 "Buty na Maxa", Jolanta Max, ul. Ks. Gładysza 13, Dobrodzień buty na maxa.jpeg sklep obuwniczy 5 % na wszystkie artykuły
5 Kwiaciarnia Galeria "Sylwia" Sylwia Goczoł, Pl. Wolności 3, Dobrodzień   sprzedaż kwiatów i art. dekoracyjnych 5 % na cały asortyment, oprócz pojedynczych kwiatów ciętych
6 Firma Handlowo - Usługowa
Manor Małgorzata Maciuch,
ul. Wyzwolenia 6, Pludry
  sprzedaż węgla cena opału niższa o 10 zł/t
7 Ośrodek Szkolenia Kierowców Fragam,
42-772 Skrzydłowice, ul. Lubliniecka 16
  ośrodek szkolenia kierowców rabat 5%
8

Park Hotel, Dobrodzień, ul. Parkowa 5

PH_LOGO.jpeg hotel 10 % rabatu na usługi hotelowe

 

 

Wnioski o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu. Formularze są dostępne w biurze MGOPS, w  pok. nr 2 na parterze Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu  oraz na stronie internetowej Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim.

 

Karta uprawnia:

 1. Rodziców z dwójką i więcej dzieci oraz osoby powyżej 65 roku życia z woj. opolskiego do zniżek i ulg oferowanych przez:
 • wybrane instytucje regionalne;
 • podmioty prywatne – partnerów samorządu woj. opolskiego.
 1. Rodziców z terenu gminy Dobrodzień z trójką i więcej dzieci oraz osoby powyżej 65 roku życia do zniżek i ulg oferowanych przez:
 • wybrane instytucje gminne;
 • podmioty prywatne – partnerów gminnych.

Formularze wniosków dostępne są pod adresem  www.ssd.opolskie.pl/page/223,wniosek-o-wydanie-karty.html

Regulamin wydawania i użytkowania OKRiS można pobrać  tutaj   PDFregulamin.pdf (2,87MB)

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać na stronie  www.ssd.opolskie.pl

 

Wersja XML