Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą

Informuje się, że w dniu 23 kwietnia 2014 roku o godzinie 14—tej w sali konferencyjnej  Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.

 

Radni zapoznają si ę z informacją na temat specjalnej strefy ekonomicznej.

 

Zaopiniują wnioski w sprawie:

 1. Określenia możliwości zbycia działki pod farmę fotowoltaiczną na nieruchomości numer 2377 k.m. 1 o pow. 2,2644ha. 
 2. Wyrażenia zgody na podział działki oraz na sprzedaż powstałej działki w przetargu nieograniczonym.
 3. Określania czynszu za dzierżawę działek pod ogródek piwny w Dobrodzieniu.
 4. Wyrażenia zgody na przejęcie działki stanowiącej  ulicę Tartaczną w Pludrach.
 5. Wyrażenia zgody oraz określenia czynszu dzierżawnego na 3 letni okres działek nr 965,619,1241,1664 po podziale działki numer 1664/1,1664/5 k.m. 1 obręb Dobrodzień.
 6. Wyrażenia zgody oraz określenia czynszu dzierżawnego na 3 letni okres działki numer 994 k.m. 1 obręb Dobrodzień.
 7. Wyrażenia zgody oraz określenia czynszu dzierżawnego na 3 letni okres działek nr 1308,1793 po podziale 1793/1, 1794 po podziale 1794/1, 1733 po podziale 1733/1, 1733/5, 1255 k.m. 1 obręb Dobrodzień.
 8. Określenia możliwości zagospodarowania działki numer 147 i 146 k.m. 1 obręb Dobrodzień.
 9. Określenia ceny wywoławczej do przetargu nieograniczonego dotyczącego działek numer:

- 392/81 k.m 32 w Bzinicy Starej,

- 307/39 k.m. 2 w Turzy,

- 57 k.m. 1 w Dobrodzieniu, 

            - 107 k.m. 3 w Makowczycach.

 

Radni zaopiniują projekty uchwał w sprawie:

          - zmiany Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  

             bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w roku 2014,

          - wprowadzenia na terenie Gminy Dobrodzień programu wspierającego rodzinę

             i seniora,

           - przyjęcia środków z Funduszu Spójności przez Gminę Dobrodzień i przyjęcia do

             realizacji projektu „ Plan gospodarki nisko emisyjnej dla Gminy Dobrodzień”,

           - regulaminu nadawania odznaki „ Srebrna Róża Dobrodzieńska”,

           - ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie

             zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych

             przewozach  pasażerskich na terenie Gminy Dobrodzień,

           - uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego, publicznego

             transportu zbiorowego, 

           - przyjęcia regulaminu usług przewozowych dla gminnego transportu zbiorowego,

  

Zapoznają się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2013 rok.

  

Wersja XML