Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej i Promocji Gminy

Informuje się, że w dniu 10 marca 2014 roku o godzinie 14—tej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu przy ulicy Piastowskiej 64 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej i Promocji Gminy.

 

Radni dokonają wizytacji Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu, zapoznają się z bazę lokalową, z poczynionymi inwestycjami i remontami oraz dalszymi potrzebami wizytowanej jednostki oświatowej.

Zaopiniują  projekty uchwał w sprawie:

Zaopiniują przedłużenia powierzenia stanowisk dyrektorom szkół podstawowych.

 

Wersja XML