Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strategia Rozwoju Regionu Kluczbork- Namysłów- Olesno

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją Strategii Rozwoju Regionu Kluczbork- Namysłów- Olesno poniżej zamieszczamy ankiety do wypełnienia online w celu uzyskania jak największej ilości informacji, oczekiwań, spostrzeżeń, wniosków do opracowywanego projektu strategii.

Na podstawie wypełnionych ankiet będzie tworzony Raport z badania ankietowego oraz odbędą się spotkania w ramach konsultacji społecznych Strategii Rozwoju.

 

- ankieta dla mieszkańca: http://www.ebadania.pl/89ffa9901cd2eb80
- ankieta dla przedsiębiorców:  http://www.ebadania.pl/8d5ae286dc6a7d1e
- ankieta dla przedstawicieli organizacji pozarządowych: http://www.ebadania.pl/edfde31e1d6a08da

 

Termin realizacji badania ankietowego do 26.02.2014.

 

Ankiety do wypełnienia w formie papierowej i odesłania w postaci skanu na adres: obszarfunkcjonalny@gmail.com

>