Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

Burmistrz Dobrodzienia uprzejmie informuje, że w dniu 30.01.2014 roku wpłynęła oferta Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „DSD” Dobrodzienia wykonanie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert: -wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej  i dwuboju nowoczesnego na kwotę  5.000,00zł w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie.

 Każdy, w terminie 7 dni, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

 

Załącznik:

Oferta na realizację zadania publicznego –wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

PDFOferta na realizację zadania publicznego - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.pdf (1,41MB)

 

DOCWynik w trybie pozakonkursowym.doc (28,50KB)

 

 

Wersja XML