Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Współpracy z Zagranicą

Informuje się, że w dniu 16 grudnia 2013 roku o godzinie 14—tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się  posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Współpracy z Zagranicą.

   Radni zaopiniują wnioski w sprawie wyrażenia zgody na:

Zaopiniują projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Marii Magdaleny w Dobrodzieniu działki numer 3186 k.m. 1 o pow. 0,4216 ha oraz ustalą wysokość bonifikaty.

Zapoznają się z koncepcją przekazania w użytkowanie wieczyste gruntów na terenie byłego RSP „Jedność”.

Zaopiniują projekt budżetu gminy na 2014 rok oraz opracują opinię Komisji w sprawie projektu budżetu gminy na 2014 rok.

Podadzą propozycje do planu pracy Komisji na 2014 rok.

Wersja XML