Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa oświetlenia drogowego w Gosławicach i Klekotnej

 

W dniu 02 grudnia 2013 r. została podpisana umowa na część 1 zamówienia, tj. budowę oświetlenia drogowego ul Topolowa w Gosławicach na kwotę brutto: 42 435,00 zł oraz na część 2 zamówienia, tj. budowę oświetlenia drogowego ul. Cegielniana w Klekotnej na kwotę brutto: 68 142,00 zł z Wykonawcą: INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE inż. Ryszard Bartyla, z siedzibą w Kotórzu Małym, 46-045 Kotórz Mały, ul. Pogodna 16. 

Firma ta została wyłoniona w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego dla zamówienia p.n.: „Budowa oświetlenia drogowego w Gosławicach i Klekotnej”, w którym otwarcie ofert odbyło się 22.11.2013 r.

Prace w ramach części 1 zamówienia potrwają do 16 grudnia b.r., będą obejmować przebudowę wraz z dostosowaniem istniejącej linii nN do podwieszenia linii i opraw oświetlenia drogowego na ul. Topolowej w Gosławicach.

Prace w ramach części 2 zamówienia potrwają do 16 grudnia b.r., będą obejmować przebudowę wraz z dostosowaniem istniejącej linii nN do podwieszenia linii i opraw oświetlenia drogowego oraz wykonanie przyłączy kablowych dla zasilania latarni wolnostojących oświetlenia drogowego na ul. Cegielnianej w miejscowości Klekotna.

 

 

[MK]

Wersja XML