Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

 

Burmistrz Dobrodzienia uprzejmie informuje, że w dniu 02.12.2013 roku wpłynęła oferta Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim   na wykonanie zadania: działalność na rzecz lokalnych mniejszości narodowych i ochrony dziedzictwa kulturowego, podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych  na kwotę  2.500,00zł w trybie art.12 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 Każdy, w terminie 7 dni, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Załącznik:

Oferta Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim

PDFOferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych.pdf (1,27MB)

Wersja XML