Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi
  • PIETRASZÓW

Powierzchnia: 999,5756 ha
Liczba mieszkańców: 243
Sołtys: Arkadiusz Woźniak
Rada Sołecka: Brommer Agnieszka, Jerominek Jan, Kosytorz Gerard, Płaszczyk Jan
Rada Miejska: Kobus Robert

Warto zobaczyć: Dzwonnica z XVIIIw., Krzyż z II połowy XIX wieku; przez wieś przepływa malownicza rzeka Lublinica – prawobrzeżny dopływ Małej Panwi

Warto wziąć udział: Festyn Rodzinny

 

Wersja XML