• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach

 

W dniu 24 października 2013 r. została podpisana umowa na zaprojektowanie oraz wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Pludry, gm. Dobrodzień, pow. oleski, woj. opolskie, składające się z dwóch zadań:   

 

Zadanie 1 - uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych wraz z opracowaniem projektu budowlanego i projektów wykonawczych przebudowy i rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków  w Pludrach

oraz

Zadanie 2 - wykonanie przebudowy i rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Pludrach na podstawie opracowanych w ramach Zadania 1 projektów wraz z przeprowadzeniem rozruchu technologicznego i uzyskaniem zamierzonych efektów oczyszczania ścieków,

na łączną kwotę brutto: 2 189 400,00 zł z Zakładem Remontowo – Budowlanym „KAR-BUD” Karol Pilchowiec z siedzibą w Częstochowie, ul. Traugutta 75 „Z”, 42-215 Częstochowa.

Zakład ten został wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego dla inwestycji p.n.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach”, w którym otwarcie ofert odbyło się 04.07.2013 r.

 

 

 

 

 

 [MK]

Wersja XML

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
ul. Plac Wolności 1
46-380 Dobrodzień
tel. 34 35 75 100
fax 34 35 75 100 wew. 30
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7469250
w tym miesiącu: 57234
dzisiaj: 3465

Polityka prywatności
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1