Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór wniosków - małe projekty

 

Zarząd Województwa Opolskiego

na wniosek lokalnej grupy działania (LGD): Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”, działającej na obszarze gmin: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice informuje o możliwości składania za jej pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów

Termin składania wniosków: 25.11.2013 r. – 09.12.2013 r.

Miejsce składania wniosków: wypełnione wnioski wraz z załącznikami w wersji papierowej
i elektronicznej w formacie PDF należy składać bezpośrednio w biurze LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” w Spóroku, ul. Guznera 3, 47-175 Spórok, w dni robocze,
w poniedziałki i wtorki od 10.00 do 18.00; środy, czwartki i piątki od 9.00 do 14.00

Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz inne dokumenty:

udostępniane są w biurze LGD, w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu, ul. Ozimska 19, VIIp. oraz na stronach internetowych Samorządu Województwa Opolskiego www.opolskie.pl w zakładce PROW,
LGD Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” www.krainadinozaurow.pl

Szczegółowe informacje na temat naboru udzielane są w biurze LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” lub telefonicznie pod nr 77 461 12 28

 

Ogłoszenie opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Wersja XML