Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Harmonogram odśnieżania miasta i poszczególnych miejscowości na terenie gminy Dobrodzień na okres zimy 2013 – 2014

Lp.

Nazwa zakładu pracy

Teren odśnieżania

Nr telefonu

1.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej   w Dobrodzieniu

 

 Dobrodzień:  ul. Gładysza, Cmentarna, Opolska do CPN,Plac Wolności, Woj.Pol, Szemrowicka, Solna, Kościuszki, Rzędowicka, Mickiewicza, Polna, E.Stein, Parkowa, Pocztowa, Moniuszki, Chłopska, Reymonta

34/357 -53 -30

34/357- 55 -34

        723-620-101      

2.

Adam Jędras
46-380 Główczyce
ul. Dobrodzieńska

Osiedle Sikorskiego –Dobrodzień
ul. Leśna – do Bąków, Kolonia J. Wieczorka, Bukowa,Lubliniecka

603-377-990

3.

Krystian Przybyła
ul. Opolska 99
46 – 380 Dobrodzień 

Błachów z  ul. Opolską do Cmentarnej, Powstańców, Spółdzielcza, Kolejowa, Słoneczna, K. Mańki, Dworcowa, Na HABAS

34/357 -59 -18

506-135-226

4.

Froncek Stefan
46-375 Pludry
ul. Rolna 14

Pludry, Kopina, Piła, Pietraszów, Liszczok,  Bzinica Stara i Nowa ,Bąki, Kolejka

34/353 -74 -91

698-487-852

5.

Fonfara Henryk
46-380 Zwóz
ul. Bielowcowa 12

Dobrodzień: „Hadasiki”,droga do ujęcia wody, ul. Lubliniecka-cała, Topolowa, Studzienna, Zielona, Dębowa,  Gosławice. Główczyce, Zwóz,

34/357- 50 - 22

604-688-676

6.

Kandora Norbert
46-380 Rzędowice
ul. Leśna 15

Rzędowice, Klekotna, Bzionków, Kocury, Malichów, Warłów.

693-984-670

7.

Lempa Waldemar
46-380 Turza
ul. Kolejowa 2

Turza, Myślina, Makowczyce, 

608-707-158

8.

Rudolf Wiendlocha
46-380 Szemrowice
ul. Grzybowska 3

Szemrowice, ul. Na Makowczyce, droga ze Szemrowic do Kocur, Ligota Dobrodzieńska

601-575-802

 

 

U w a g a : Kierowcy odśnieżający teren miasta potwierdzają karty drogowe w Urzędzie Miejskim. Traktorzyści i kierowcy poszczególnych zakładów pracy przed przystąpieniem do odśnieżania zgłaszają się u sołtysa danej miejscowości, a ten wyznacza im trasę odśnieżania. Natomiast po zakończeniu prac sołtys potwierdza jej wykonanie przez złożenie  swojego podpisu i pieczątki. Będzie to podstawą do obciążenia tutejszego Urzędu fakturą za wykonanie czynności zleconych. Wszystkie faktury za odśnieżanie należy kierować do tutejszego Urzędu. Należności płatne będą z naszego konta w BS Leśnica Oddział w Dobrodzieniu Nr rachunku  89  8907  1047  2005 4000  0765  0011.

 

Wersja XML