Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców w Pludrach

Brak opisu obrazka

 

W dniu 4. listopada 2013 r. Burmistrz Dobrodzienia Róża Koźlik oraz Skarbnik Gminy Aniela Kniejska podpisały umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszaru Wiejskich  na lata 2007-2013,  dla operacji pn." Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców w Pludrach".

W ramach wniosku w budynku byłej szkoły w Pludrach, zostaną wykonane takie prace, jak:

- instalacja elektryczna w kotłowni, roboty montażowe

-instalacja wody zimnej i ciepłej

-remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniu biblioteki, sali rady sołeckiej i sali tradycji

-instalacja C.O., wentylacja

-wymiana stolarki okiennej


Powyższe prace planuje się wykonać w terminie do grudnia 2014 r. Przyznana pomoc wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych, co stanowi kwotę 170.421,00 zł.

 

                                                                                                                                                                                                  [AWK]

 

 

Wersja XML