Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Burmistrz Dobrodzienia uprzejmie informuje, że w dniu 23.10.2013 roku wpłynęła oferta Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „DSD” Dobrodzień   na wykonanie zadania:  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej  na kwotę  5.000,00zł w trybie art.12 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Każdy, w terminie 7 dni, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

Załącznik:

PDFOferta na realizację zadania publicznego - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej.pdf

DOCProtokół z przeprowadzonych konsultacji - instrumentu.doc

 

Wersja XML