Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Polska dla wszystkich

 

Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu przystąpił do konkursu „Polska dla wszystkich” organizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jego celem jest promowanie dialogu międzykulturowego oraz takich postaw obywatelskich, które uczą cenić różnorodność i bronić jej jako ich ważnego składnika.

DOKiS zaprosił wszystkie placówki edukacyjne z terenu gminy do projektu „Ślady pobytu społeczności żydowskiej w Dobrodzieniu” . Obejmował on konkurs literacki, konkurs fotograficzny (zdjęcia współczesne oraz te dawne drzemiące w starych albumach), warsztaty tańca żydowskiego, warsztaty wycinanki żydowskiej oraz warsztaty podczas których opracowana została ścieżka interaktywna pokazująca wszystkie miejsca w naszym mieście związane z pobytem społeczności żydowskiej.

17 października 2013 r. odbył się finał projektu. Od godz. 9. 00 grupy uczniów z poszczególnych szkół wyruszały w podróż po mieście zaopatrzone w zestaw informacji oraz pytania i zadania związane z wszystkimi tymi miejscami, które w Dobrodzieniu wiążą się z pobytem społeczności żydowskiej, a które udało się odnaleźć i opracować na warsztatach. A są to np. synagoga, łaźnia, szkoła, sklep Siednerów, dom weterynarza Hirsza, ochronka dla dzieci żydowskich, gabinet dentysty Elsnera, dom ciotek E. Stein oraz cmentarz.  

O godz. 11.00 zaproszeni goście wraz z młodzieżą mogli zobaczyć występ tańca żydowskiego oraz wernisaż wystawy wycinanki żydowskiej. Dodatkowo odbyła się prezentacja stroju żydowskiego, który otrzymaliśmy do izby regionalnej od misjonarza Arkadiusza Wrońskiego.  Warsztaty wycinanki prowadziła Beata Kupiec instruktorka sekcji rękodzieła artystycznego w DOKiS, a udział w niich wzięły dzieci z Teatrzyku MaMeMik oraz członkinie sekcji.

Poszczególne grupy wracające z wykonanymi zadaniami ze ścieżki interaktywnej otrzymywały certyfikaty. Prócz szkół gminnych w akcji wzięła udział grupa skazanych z Zakładu Karnego w Przywarach. Wracająca młodzież zgodnie twierdziła, iż dzięki otrzymanym materiałom i zadaniom dowiedziała się bardzo wielu nowych wiadomości  o swoim mieście!  Ścieżka zostanie umieszczona na stronie DOKiS i miasta tak aby każdy mógł przejść ją samodzielnie.

O godz. 12.30 grupa zaproszonych gości  - Burmistrz miasta Róża Koźlik, Zastępca Burmistrza Marek Witek, Sekretarz Waldemar Krafczyk, przyjaciele DOKiS rzeźbiarz Stanisław Kowalczyk i Stanisław Górski, oraz dyrektorzy szkół, nauczyciele i uczniowie wyruszyli trasą śladów pobytu społeczności żydowskiej w Dobrodzieniu wraz z Panem Pawłem Mrozkiem, który dzielił się swoją wiedzą zaczerpniętą ze zgromadzonych źródeł w ramach prac Międzygminnego Towarzystwa Regionalnego Dobrodzień – Zębowice.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy projektu zgromadzili się na placu przy DOKiS, na którym kiedyś mieściła się synagoga. Na skwerze umieszczony został pamiątkowy kamień, który będzie przypominał o istniejącej kiedyś w tym miejscu świątyni żydowskiej. Uczniowie biorący udział w konkursach otrzymali  dyplomy, a pracujący z nimi nauczyciele podziękowania. Szczególne wyrazy wdzięczności otrzymał Pan Paweł Mrozek za wszelką pomoc udzieloną przy projekcie. Materiały do ścieżki opracowali harcerze Kacper Kubiak oraz Dominik Wołowczyk pod kierunkiem Katarzyny Mańko, która prowadziła również warszaty tańca.. Pamiątkowy Kamień podarowała Pani Kornelia Pryszcz z Kolejki, a wszelkiej pomocy w jego transporcie udzieliła Rodzina Koźlik z Bzinicy. Zaś dzięki uprzejmości Bernarda Jonczyka mogliśmy upamiętnić projekt fotografią z symbolicznym pustym krzesłem…

Wszystkim, którzy okazali pomoc przy realizacji projektu dyrekcja DOKiS składa serdeczne podziękowania.

                                                                                                                                                                                                   Agnieszka Hurnik

 

 

Wersja XML