Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

  • KLEKOTNA

Powierzchnia: 1466,8162 ha
Liczba mieszkańców:206
Sołtys: Mrugała Piotr
Rada Sołecka: Kubiciel Gabriela, Lichtfeld Kinga,  Małyska Janusz, Zygmunt Kamil
Rada Miejska: Maleska Dorota

Warto zobaczyć:
Zabytkowy dąb znajdujący się pomiędzy Klekotną a Rzędowicami, budynek dawnej szkoły

Przydatne adresy:
Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Dobrodzieńska 1, Klekotna, 46-380 Dobrodzień

 

 

Wersja XML