Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

 

goslawice11701r09.jpeg lupka2.jpeg

goslawice11705r09.jpeg lupka2.jpeg

  • GOSŁAWICE

Powierzchnia: 572,4852 ha
Liczba mieszkańców:255
Sołtys: Macha Regina
Rada Sołecka: Czapla Paweł, Kabat Damian, Krzyśko Ryszard, Popiel Kamil
Rada Miejska: Bula Krzysztof

Przydatne adresy:
Stowarzyszenie Rozwoju wsi Główczyce, Gosławice, Zwóz, Główczyce, ul. Dobrodzieńska 1, 46-380 Dobrodzień

 

 

 

Wersja XML