Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

150 – Lecie Strażackich Związków na Śląsku

 

Medal 150-lecia Strażackich Związków na Śląsku, jak sama nazwa wskazuje został wykonany właśnie z tej okazji.  Dokładnie 150 lat temu, 19. lipca 1863 roku na pierwszym zjeździe we Wrocławiu podjęto uchwałę o nazwie nowego Związku, który od tej pory nazywał się Związek Ratownictwa Ogonowego i Organizacji Przeciwpożarowych Śląska i Poznania.  Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego,  w Dobrodzieniu,  w 2012 roku z inicjatywy i na wniosek druha Rudolfa Hyla, który jest członkiem Komisji Historycznej przy Zarządzie Wojewódzkim ZOSPRP w Opolu , podjął uchwałę o wybiciu medalu upamiętniającego rocznicę 150 lat Strażackich Związków na Śląsku, przypadającą w 2013 roku.

Jego wybicie i rozpoczęcie całej procedury wiązało się z uzyskaniem zezwoleń na umieszczenie wizerunków znaków związków trzech Państw wchodzących w skład strażackich Związków na Śląsku Czech (SDH), Niemiec  (DFV) i Polski (ZOSPRP), co dzięki przychylności Zarządów tych organizacji udało się szybko uzyskać.

Projekt medalu został wykonany przez plastyka z Dobrodzienia, pana Pawła Mrozka. Medal o średnicy 70 mm wybito w firmie Odlewnictwo Wiesław Kulej w Kłobucku, a fundusze na ten cel zostały przekazane przez Starostwo Powiatowe w Oleśnie oraz Urząd Miejski w Dobrodzieniu.
 

Opis medalu:

Rewers medalu przedstawia herb Śląska, który używany był już za czasów Króla Piasta, obok herbu widnieje pochodnia, toporek i hełm strażacki. Tuż pod herbem umiejscowione są liście dębu, które mają być wyrazem odwagi i męstwa, a wszystko to okalane jest napisem:

 150 LAT STRAZACKICH ZWIĄZKÓW NA ŚLĄSKU *1863-2013*

Awers medalu to znaki Związków Pożarniczych trzech Państw, na terenie których działał Śląski Związek Strażacki -Czech, Niemiec i Polski.

Zwieńczeniem awersu jest strażackie pozdrowienie umieszczone w samym centrum „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”, mające mobilizować strażaków do działań oraz dwie dłonie splecione w przyjaznym geście, symbolizujące przyjazne stosunki, współpracę tych trzech Państw i jedność strażaków skupionych w Śląskich Związkach Pożarniczych.

 

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
 

                                                                                                                                                   [RH]

Wersja XML