Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

MIEJSCOWOŚĆ

RODZAJ ODPADÓW

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

Bąki

zmieszane, segregowane, bioodpady

15

12

9

14

12

9

Błachów

zmieszane, segregowane, bioodpady

15

12

9

14

12

9

Bzinica Nowa

zmieszane, segregowane, bioodpady

15

12

9

14

12

9

Bzinica Stara

zmieszane, segregowane, bioodpady

15

12

9

14

12

9

Bzionków

zmieszane, segregowane, bioodpady

16

13

10

16

13

11

Dąbrowica

zmieszane, segregowane, bioodpady

16

13

10

16

13

11

Dobrodzień

zmieszane, segregowane, bioodpady

19

16

13

18

15

13

Główczyce

zmieszane, segregowane, bioodpady

17

14

11

17

14

12

Gosławice

zmieszane, segregowane, bioodpady

17 

14

11

17

14

12

Klekotna

zmieszane, segregowane, bioodpady

17 

14

11

17

14

12

Kocury

zmieszane, segregowane, bioodpady

16

13

10

16

13

11

Kolejka

zmieszane, segregowane, bioodpady

15

12

9

14

12

9

Liszczok

zmieszane, segregowane, bioodpady

15

12

9

14

12

9

Ligota Dobrodzieńska

zmieszane, segregowane, bioodpady

17

14

11

17

14

12

Makowczyce

zmieszane, segregowane, bioodpady

16

13

10

16

13

11

Malichów

zmieszane, segregowane, bioodpady

16

13

10

16

13

11

Myślina

zmieszane, segregowane, bioodpady

16

13

10

16

13

11

Pietraszów

zmieszane, segregowane, bioodpady

15

12

9

14

12

9

Pludry

zmieszane, segregowane, bioodpady

15

12

9

14

12 

9

Rędzina

zmieszane, segregowane, bioodpady

17

14

11

17

14

12

Rzędowice

zmieszane, segregowane, bioodpady

17

14

11

17

14

12

Szemrowice

zmieszane, segregowane, bioodpady

17

14

11

17

14

12

Turza

zmieszane, segregowane, bioodpady

16

13

10

16

13

11

Warłów

zmieszane, segregowane, bioodpady

16

13

10

16

13

11

Zwóz

zmieszane, segregowane, bioodpady

17

14

11

17

14

12

Odbiór odpadów wielkogabarytowych:

Termin odbioru

MIEJSCOWOŚĆ

28 PAŹDZIERNIK  
( Poniedziałek )

Bąki, Błachów, Bzinica Nowa, Bzinica Stara, Kolejka, Liszczok, Pietraszów, Pludry

29 PAŹDZIERNIK
( Wtorek )

Bzionków, Dąbrowica, Kocury, Makowczyce, Malichów, Myślina, Turza, Warłów

30 PAŹDZIERNIK
( Środa )

Główczyce, Gosławice, Klekotna, Ligota Dobrodzieńska, Rędzina, Rzędowice, Szemrowice, Zwóz

31 PAŹDZIERNIK
( Czwartek )

Dobrodzień


Prosimy o wystawienie worków oraz pojemników przed posesję w w/w dniach do godziny 6:30

Worek powinien być związany tak aby zawartość podczas załadunku się nie wysypała!

Odpady zmieszane oraz biodegradowalne będą odbierane wyłącznie w pojemnikach!

 

UWAGA : W przypadku stwierdzenia, że w workach są składowane odpady niezgodnie z ich przeznaczeniem,   nie zostaną one odebrane, a Właściciel będzie zobligowany do ich zabrania sprzed swojej posesji i ponownego posegregowania.

Wersja XML