Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

Burmistrz Dobrodzienia uprzejmie informuje, że w dniu 20.05.2013 roku wpłynęła oferta Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Szemrowice  na wykonanie zadania:  organizacja imprezy historyczno-edukacyjnej z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – kultury pożarnictwa na Górnym Śląsku – X Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku na kwotę  8.000,00zł w trybie art.12 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 Każdy, w terminie 7 dni, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

 

Załącznik:

Oferta Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Szemrowice

 

PDFOferta na realizację zadania publicznego - X Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku.pdf

Wersja XML