Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgłaszanie kandydatów do „Srebrnej Róży Dobrodzieńskiej”

Prosimy o zgłaszanie kandydatów do „Srebrnej Róży Dobrodzieńskiej”.

       Na sesji w dniu 29 marca 2004 roku Rada Miejska uchwaliła regulamin nadania odznaki „Srebrna Róża Dobrodzieńska”. Okazją do utworzenia takiego odznaczenia była rocznica 630 lat uzyskania praw miejskich przez miasto Dobrodzień.

Odznakę nadaje się zamieszkałym na terenie gminy przez co najmniej 5 lat mieszkańcom, którzy z racji swojej działalności przyczyniają się do rozwoju gminy i dają przykład zasługujący na propagowanie i naśladowanie w dziedzinie: kultury, sportu, przedsiębiorczości,  samorządności, działalności społecznej, za całokształt swojej działalności w rozwoju społeczności lokalnej.

Tytuł nadaje Rada Miejska w drodze uchwały, ale prawo zgłaszania kandydatów przysługuje:

 1. organom statutowym gminy i ich przedstawicielom,
 2. mieszkańcom gminy w liczbie co najmniej 20 osób,
 3. organizacjom społecznym, zawodowym i politycznym działającym na terenie gminy,
 4. grupie radnych minimum 1/3 ustawowego składu Rady.

Zgłoszenia należy składać w formie pisemnej i powinny one zawierać:

 1. podanie osoby lub instytucji zgłaszającej,
 2. określenie kategorii zgłoszenia (1 z 6),
 3. określenie kandydata przez podanie jego danych osobowych,
 4. charakterystykę kandydata przez przedstawienie w szczególności drogi zawodowej, społecznej lub politycznej kandydata, stanu rodzinnego, posiadanych wyróżnień,
 5. uzasadnienie wniosku.

Osoba wyróżniona otrzymuje symboliczną odznakę i statuetkę „Srebrna Róża Dobrodzieńska” oraz pamiątkowy dyplom. Fakt nadania odznaki zostanie uwieczniony wpisem do księgi pamiątkowej wraz ze zdjęciem osoby uhonorowanej.

   Przedstawiając powyższe informacje zwracam się do organizacji działających na terenie gminy oraz do mieszkańców o zgłaszanie kandydatur do odznaki w terminie do dnia  07 czerwca 2013 r.

Zgłoszenia prosimy składać w Referacie Organizacyjno-Samorządowym – pokój nr 14 Urzędu Miejskiego , Plac Wolności 1.

 

Róża Koźlik

Burmistrz Dobrodzienia

 

 

Wersja XML