Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P/Pożarowej i Ochrony Środowiska

 

Informuje się, że w dniu 20 maja 2013 roku o godzinie 14-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P/Pożarowej i Ochrony Środowiska.

Radni zapoznają się ze stanem oznakowania drogowego na terenie miasta Dobrodzienia. Rozpatrzą wnioski o najem lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego oraz zaopiniują propozycje zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych. Zapoznają się z gospodarką odpadami na terenie gminy Dobrodzień a także informacją Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu na temat wynajmowania lokali użytkowych.

Radni zapoznają się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.

Dokonają wizytacji jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzędowicach i w Klekotnej.

 

Wersja XML