Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wizyta minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej w Dobrodzieniu

 

W dniu 19.04.2013 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska uczestniczyła  w podpisaniu listu intencyjnego na rzecz partnerskiego współdziałania w ramach obywatelskich koalicji na rzecz programu Specjalnej Strefy Demograficznej, które odbyło się w dobrodzieńskiej Dobrotece. 

Listy intencyjne związane z tworzeniem Obywatelskich Koalicji na rzecz Programu Specjalnej Strefy Demograficznej podpisali z marszałkiem województwa opolskiego Józefem Sebestą: Karol Cebula - nestor opolskich przedsiębiorców , Andrzej Balcerek - prezes zarządu i dyrektor generalny Górażdże Cement SA,  Adam Leszkiewicz – prezes Zakładów Azotowych Kędzierzyn oraz Piotr Kler, przewodniczący rady nadzorczej Kler S.A. z Dobrodzienia.

 

 

Zdjęcia: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Wersja XML