Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXV Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

 

Informuje się, że w dniu 12 czerwca 2013 roku  o godzinie 14-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się XXV Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.
Radni zapoznają się z opiniami Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2012 rok oraz o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2012 rok.
Radni zaopiniują projekty uchwał w sprawie:
 
Radni zapoznają się z oceną i raportem przebiegu realizacji projektów Wieloletniego Planu Inwestycyjnego z Planu Odnowy miejscowości Dobrodzień na lata 2010-2017.
Wersja XML