Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą

 

Informuje się, że w dniu 23 kwietnia 2013 r. o godzinie 14-tej odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej (przemysł, handel, usługi), Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą  która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

Radni poznają działki gminne nie zagospodarowane, które nie są wydzierżawiane- ciąg dalszy wybranych obrębów geodezyjnych.

Radni zaopiniują wnioski na przedłużenie dzierżawy działek w Dobrodzieniu, Bzinicy Starej, Turzy oraz w sprawie wykupu lokalu mieszkalnego przy ulicy Plac Wolności 23, także zaopiniują projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne.

Przedstawione zostanie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dobrodzień za 2012r.

 


 

Wersja XML