Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja - zebranie w Pludrach

 

Informuje się, że w dniu 16 kwietnia 2013 r. o godz. 1900 sołtys Sołectwa Pludry zwołuje zebranie mieszkańców sołectwa PLUDRY. Zebranie odbędzie się w budynku ZSP w Pludrach przy ul. Wyzwolenia 4b.

Porządek zebrania :

 1. Sprawozdanie z działalności sołtysa za 2012r.
 2. Plan działania sołectwa na 2013r.
 3. Sprawa budowy sali spotkań przy ul. Szkolnej w Pludrach.
 4. Sprawy różne.
Wersja XML