Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Informuje się, że w dniu 13 marca 2013 roku  o godzinie 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Komisja dokona analizy wykonania budżetu za rok 2012 w zakresie dochodów, w tym  windykacji podatków i opłat za 2012r. i zaległości z lat ubiegłych.
Przeprowadzi kontrolę gospodarki finansowej 4 sołectw za 2012 rok oraz zapozna się z wystąpieniem pokontrolnym RIO w Opolu z przeprowadzonej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej gminy za 2011rok i wybranych zagadnień za 2009, 2010 i 2012.

Wersja XML