Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P/Pożarowej i Ochrony Środowiska

Informuje się, że w dniu 04 lutego2013 roku  o godzinie 14-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P/Pożarowej i Ochrony Środowiska.

Radni dokonają wizytacji pomieszczeń, w których znajduje się obrona cywilna w Dobrodzieniu, rozpatrzą wnioski o najem lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego, zaopiniują propozycje zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych.

Zaopiniują projekty uchwał w sprawie:

Radni zapoznają się także ze stanem zaawansowania inwestycji związanych z budową kanalizacji oraz odnową nawierzchni dróg w gminie Dobrodzień.

Wersja XML