Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych

 

Urząd Miejski w Dobrodzieniu informuje, że w dniu 7 grudnia 2012 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych ustaw regulująca kwestie związane z obowiązkiem meldunkowym.

Wprowadzone zmiany w tej ustawie ułatwią obywatelom procedury związane z meldunkiem i polegają na:

 

Wersja XML