Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KONKURSY OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA ROK 2013

 

Burmistrz Dobrodzienia ogłasza konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie:

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

- pomocy społecznej, promocji i ochrony zdrowia

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie ofert do dnia 31.01.2013 roku
w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu przy ul. Pl. Wolności 1

 

Załączniki:

DOCZarządzenie w spr.konkursu -2013r..doc

DOCOtwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w 2013 roku.doc

DOCWzór oferty.doc

DOCWzór sprawozdania (1).doc

DOCXOgloszenie Burmistrza Dobrodzienia o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w 2013 roku.docx

 

DOCInformacja zo wynikach otwartego konkursu ofert.doc

 

Burmistrz Dobrodzienia

mgr Róża Koźlik

 

 

Wersja XML