Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Władze Gminy

Burmistrz Dobrodzienia dr Andrzej Jasiński

Urodzony w Oleśnie. W gminie Dobrodzień mieszka od ukończenia pierwszej klasy szkoły podstawowej. Ukończył studia magisterskie na kierunku matematyka. W roku 2001 obronił doktorat z matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim. W czasie studiów rozpoczął pracę zawodową jako nauczyciel matematyki w III LO we Wrocławiu, a po obronie doktoratu podjął pracę nauczyciela akademickiego w Instytucie Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego. W latach 2014-2018 był radnym Rady Miejskiej w Dobrodzieniu. Jest żonaty, ma trójkę dzieci. 21 października 2018 roku został wybrany na stanowisko Burmistrza Dobrodzienia. Funkcję tę piastuje od 20 listopada 2018 roku.

Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w czwartek w godzinach 13:00-16:00.

tel. 34 35-75-100, e-mail:

 

Michał Tul.jpeg

Zastępca Burmistrza mgr Michał Tul

Mieszkaniec gminy Dobrodzień od urodzenia. Ukończył studia magisterskie na kierunkach Stosunki międzynarodowe (Uniwersytet Wrocławski) i Bezpieczeństwo narodowe (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. T. Kościuszki). Pracę zawodową rozpoczął jako przedstawiciel handlowy w firmach produkujących maszyny budowlane. Z dniem 21 listopada 2018 r. Zarządzeniem Nr 145/2018 Burmistrza Dobrodzienia został powołany na stanowisko Zastępcy Burmistrza Dobrodzienia.


tel. 34 35-75-100, e-mail:
 

 
 

Sekretarz Gminy mgr inż. Waldemar Krafczyk

Związany z Dobrodzieniem od urodzenia. Pracę zawodową rozpoczął w Hucie Andrzej w Zawadzkiem, następnie pracował w Spółce „Koltram”. Od stycznia 2003 roku pracuje w Urzędzie Miejskim, najpierw w Referacie Rozwoju Gospodarczego Inwestycji i Ochrony Środowiska, gdzie zajmował się procedurą organizowania i przeprowadzania przetargów. W latach 1994 – 2002 był radnym Rady Miejskiej w Dobrodzieniu. Został powołany na Sekretarza Gminy 1 stycznia 2007r.

tel. 34 35-75-100 wew. 38, e-mail:

 

Wersja XML