Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

Gmina Dobrodzień informuje iż uzyskała dotację w kwocie 9 229,32 zł na zadanie pn.: ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Dobrodzień”. Umowa dotacji podpisana została 13 grudnia 2012r.

 Kwota dofinansowania stanowi:

- 50 % kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie tj.  5 429,01 zł,

- 35% kosztów kwalifikowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu tj. 3 800,31 zł,

Całkowity planowany koszt zadania brutto wynosi 10 858,02 zł, a przyznana dotacja stanowi 85% tej wartości.

W ramach ww. zadania zostaną odebrane oraz przekazane do unieszkodliwienia odpady zawierające azbest z sześciu posesji zlokalizowanych na terenie gminy Dobrodzień. Łączna ilość wyrobów zawierających azbest wynosi 428,00 m²  tj.  6,86 Mg.

 

 

Wersja XML