Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

herb.jpeg

 

 

Dobrodzień, powszechnie kojarzony z meblami od pokoleń jest miastem stolarzy. A tradycje tego pięknego rzemiosła są tu wyjątkowo silne i wspaniale rozwijane.

Tutaj śląska gościnność jest już niemal przysłowiowa, a tak tu wszechobecna gwara zauroczy każdego. Przywiązanie do dziedzictwa przodków jest szczególnym walorem mieszkańców tej ziemi, którzy z zapałem pielęgnują jej wielokulturowość i tolerancję. Do rangi prawdziwych wydarzeń kulturalnych na skalę całego kraju urosły Ogólnopolskie Spotkania Zespołów Artystycznych Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Źródło”. 

Nie brak tu interesujących zabytków i niezwykle urokliwych miejsc, wkoło zaś lasy, cisza i świeże powietrze.

Dobrodzień to po prostu dobry adres

Dobrodzień leży w województwie opolskim, w południowej części powiatu oleskiego zajmując obszar 16.284 ha. Prawie połowa, bo aż 7.800 hektarów powierzchni gminy to lasy. Ludność gminy stanowi około 10.000 mieszkańców, w tym około 4.000 osób zamieszkuje miasto Dobrodzień. Pozostała ludność zamieszkuje 16 sołectw, które stanowią: Błachów, Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Główczyce, Gosławice, Klekotna, Kocury, Kolejka, Ligota Dobrodzieńska, Makowczyce, Myślina, Pietraszów, Pludry, Rzędowice, Szemrowice, Warłów. Gmina ma charakter przemysłowo-rolniczy. 

 

 

 

 

 

Wersja XML