Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs „SZKATUŁA MARZEŃ”


Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu oraz Dobroteka zapraszają wszystkich uczniów gimnazjum z województwa opolskiego, śląskiego oraz dolnośląskiego do udziału w konkursie zatytułowanym „Szkatuła Marzeń”. Celem głównym konkursu jest wykonanie i prezentacja „Szkatuły Marzeń”, propagowanie tradycji rzemiosła artystycznego wśród młodzieży gimnazjalnej, rozwijanie i doskonalenie kreatywności młodych ludzi w dziedzinie szeroko pojętego wzornictwa oraz promocja założeń projektu „Od urodzenia do Dobrodzienia”.
 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie w czasie trwania Konkursu wypełnionego formularza zgłoszeniowego, na adres: Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu, 46 – 380 Dobrodzień, ul. Piastowska 17 lub na adres e-mail: Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin Konkursu jest udostępniony do pobrania na stronie www.pgdobrodzien.wodip.opole.pl lub www.dobroteka.pl Liczba zgłoszeń z każdej szkoły jest nieograniczona. Nabór do konkursu będzie prowadzony w okresie od 15 października 2012 r. do 30 listopada 2012r.

Opis szkatuły:

 1. Wymiary: długość 30 cm, szerokość 15 cm, wysokość w najwyższym punkcie razem z pokrywą 15 cm.
 2. Materiał dowolny
 3. Rodzaj zdobień dowolny
 4. Pokrywa musi się otwierać i zamykać
 5. Prace nie spełniające wyżej wymienionych kryteriów nie będą brały  udziału w konkursie.

 

Prace należy nadsyłać do dnia 15 kwietnia 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II, 46 – 380 Dobrodzień, ul. Piastowska 17, z dopiskiem „Szkatuła Marzeń”.

 

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

 

PUBLICZNE GIMANZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBRODZIENIU

46-380 Dobrodzień, ul. Piastowska 17

tel. /fax  +48 34-35-75-536  e-mail: http://pgdobrodzien.wodip.opole.pl

 

MD CONNECT Sp. Z O.O.

46-380 Dobrodzień, Piastowska 39b

Tel. +48 34-37-24-901 e-mail:

www.dobroteka.pl

 

DOCXFORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.docx   DOCXREGULAMIN KONKURSU.docx   DOCZAPROSZENIE.doc

Wersja XML