Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy

 

Informuje się, że w dniu 11 października 2012 roku o godzinie 14-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy.

Spotkanie komisji odbędzie się o godzinie 14-tej w Przedszkolu Samorządowym w Pludrach przy ul. Szkolnej 2.

Następnie o godzinie 1420 komisja dalsze posiedzenie odbędzie w Publicznej Szkole Podstawowej w Pludrach, Aleja Wyzwolenia 4b.

Radni dokonają wizytacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pludrach: zapoznają się z bazą lokalową oraz poczynionymi inwestycjami i remontami a także dalszymi potrzebami wizytowanej jednostki oświatowej.

Zapoznają się z ofertą edukacyjną Szkoły Podstawowej w Pludrach oraz informacją o stanie    realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów – informację przedstawi Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bzinicy Starej, Dyrektorzy Publicznych Szkół Podstawowych ( w Pludrach, w Turzy, w Szemrowicach, w Dobrodzieniu, ) Dyrektor Publicznego Gimnazjum, Dyrektor Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu.

 

Dyrektorzy placówek oświatowych przedstawią metody prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i gimnazjum.

 

Radni zaopiniują projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/162/2004 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 września 2004r. w sprawie odpłatności za dowożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum.

Wersja XML