Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zebranie mieszkańców sołectwa Ligota Dobrodzieńska

 

Informuje się, że w dniu 03 października 2012r. o godz. 1800 (środa) w budynku b. szkoły w Ligocie Dobrodzieńskiej  przy ul. Wojska Polskiego 70, odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa Ligota Dobrodzieńska w sprawie wyboru sołtysa z następującym porządkiem;

- wybór sołtysa (wybór komisji skrutacyjnej, sporządzenie listy kandydatów na sołtysa, wybór sołtysa) oraz sprawy różne.

Wersja XML