Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zebranie mieszkańców sołectwa Rzędowice

Informuje się, że w dniu 20 września 2012r. o godz. 1630 (czwartek) w budynku gminy  w    Rzędowicach  przy ul. Dobrodzieńskiej 10, odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa Rzędowice. Mieszkańcy  zapoznani zostaną z problematyką związaną ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zmiana systemu opłat za odbiór odpadów komunalnych) oraz zdecydują o przeznaczeniu funduszu sołeckiego na 2013r. Przekazana zostanie informacja nt. budowy elektrowni wiatrowej.

Wersja XML