Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zebranie mieszkańców sołectwa Ligota Dobrodzieńska

 

Informuje się, że w dniu 11 września 2012r. o godz. 1800 (wtorek) w budynku b. szkoły w Ligocie Dobrodzieńskiej przy ul. Wojska Polskiego 70, odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa Ligota Dobrodzieńska. Mieszkańcy zapoznani zostaną z problematyką związaną ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zmiana systemu opłat za odbiór odpadów komunalnych) oraz zdecydują o przeznaczeniu funduszu sołeckiego na 2013r.  

Wersja XML