Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zebranie mieszkańców sołectwa Błachów

 

INFORMUJE SIĘ, że w dniu 21  SIERPNIA 2012 r. (WTOREKo godz. 1715

odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa BŁACHÓW.

Zebranie odbędzie się w budynku INTAR-u w Błachowie przy ul. Opolskiej 36A.

 

Porządek zebrania :

  1. Zapoznanie z problematyką związaną ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zmiana systemu opłat za odbiór odpadów komunalnych).
  2. Fundusz sołecki  na 2013 rok.
  3. Sprawy różne.

 

Prosi się o punktualne i niezawodne przybycie.

Wersja XML