Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Gdy dzieci promują" projekt dofinansowany przez Euroregion Pradziad

LOGO-PL-CZ-Euroregion-Pradziad.jpeg

Projekt realizowany  wspólnie z  RYMAROVSKO o.p.s. w ramach  Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad, Programu Interreg V-A Republika Czeska- Polska

W dniach 16-17 stycznia odbyło się w Rýmařovie (Republika Czeska) pierwsze ze spotkań młodzieży Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu z młodzieżą ZUŠ Rýmařov w ramach projektu "Gdy dzieci promują", współfinansowanego przez Euroregion Pradziad w ramach Funduszu Mikroprojektów programu Interreg V-A Polska-Czechy oraz miasto Rýmařov. Ten Polsko-Czeski projekt realizowany jest przez naszą gminę przy współpracy z MAS Rýmařovsko, Městské muzeum Rýmařov, ZUŠ Rýmařov i Publiczną Szkołę Podstawową im. Powstańców śląskich w Dobrodzieniu.

W ramach dwudniowego wyjazdu, młodzież zwiedziła wodospady Reszowskie, stworzyła animacje oraz film animowany (metodą poklatkową) związany z tym miejscem. Drugiego dnia młodzież z Dobrodzienia miała okazję odwiedzić Niedzielną Szkółkę Rzemieślniczą w Stránskim. W dniach 30-31 stycznia odbędzie się rewizyta w Dobrodzieniu. Dzięki takim projektom mamy możliwość lepiej się poznać i zrozumieć.

www.muzeumrymarov.cz

 

 

Wersja XML