Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakup węgla na preferencyjnych warunkach

INFORMACJA BURMISTRZA DOBRODZENIA

Zakup węgla na preferencyjnych warunkach

 

Gmina Dobrodzień przystępuje do drugiej tury zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych. Procedura przyjmowania i rozpatrywania wniosków złożonych w 2022 r. została zamknięta. Osoby chętne do zakupu w roku 2023 są obowiązane do złożenia nowego wniosku. Informujemy, że cena węgla w 2023 r. pozostała na tym samym poziomie co w 2022 r. Za tonę pobierana będzie opłata w wysokości 1850 zł. Przypominamy, że na cały sezon grzewczy 2022-2023 obowiązuje limit paliwa stałego w ilości 3 ton.

Od 16 stycznia 2023 r. wnioski będą dostępne:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobrodzień,
  2. na stronie internetowej Urzędu Gminy,
  3. w siedzibie Urzędu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień  (pokój 102)

Wypełniony druk wniosku należy złożyć w siedzibie Urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePuap (wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego). 

DOCXWniosek o węgiel.docx (18,83KB)

PDFInformacja Burmistrza Dobrodzienia.pdf (283,44KB)

 

Wersja XML