Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja - Małe granty

 

Burmistrz Dobrodzienia uprzejmie informuje, że w dniu 19.07.2012 roku wpłynęła oferta Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka na wykonanie zadania: działalność na rzecz lokalnych mniejszości narodowych i ochrony dziedzictwa kulturowego; - podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych na kwotę  1.500,00zł w trybie art.12 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 Każdy, w terminie 7 dni, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

PDFoferta realizacji zadania publicznego.pdf

Wersja XML