Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa

Informuje się, że posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa odbędzie się  w dniu 28 listopada 2022 roku o godzinie 14.30.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

​Radni zaopiniują projekty uchwał w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  oraz wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2022 rok.

Wersja XML