Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oficjalne otwarcie ulicy Księdza Gładysza

Dnia 18 listopada br. odbyło się oficjalne otwarcie inwestycji zrealizowanej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,  pn."Przebudowa ul. Ks. Gładysza w Dobrodzieniu wraz z niezbędną infrastrukturą".

W wydarzeniu uczestniczył Wojewoda Opolski Sławomir Kłosowski oraz Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Małgorzata Kałuża-Swoboda. Inwestycja obejmowała budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz  budowę sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z wykonaniem oświetlenia ulicznego, przebudowę kolidującej sieci telekomunikacyjnej, budowę telekomunikacyjnego kanału kablowego oraz przebudowę drogi wraz z chodnikami.

Zgodnie z umową, wartość zadania  wynosi 2.248.053,43 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg opiewa na kwotę 1.148.422,82 zł, natomiast w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego pozyskano dotację w kwocie 103.353,79 zł.

20221118_091504.jpeg
 

IMG_7449.jpeg
 

IMG_7458.jpeg

 

Wersja XML