Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wspólne posiedzenie Komisji 

Informuje się, że wspólne posiedzenie Komisji  Rewizyjnej z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji oraz Komisją Skarg, Wniosków i Petycji, odbędzie się  w dniu 24 listopada 2022 roku o godzinie 15-tej.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

Radni zaopiniują projekt budżetu Gminy Dobrodzień na 2023 rok oraz zaproponują plan pracy Komisji na rok 2023.

Wersja XML