Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pod biało-czerwoną

Gmina Dobrodzień w dniu 01.07.2022 r. podpisała pomiędzy Wojewodą Opolskim umowę na realizację projektu "Pod biało-czerwoną". 

W ramach umowy Wojewoda powierzył, a Gmina przyjęła do realizacji projekt "Pod biało-czerwoną" polegający na zakupie masztu i flagi wraz z ich instalacją w miejscu wskazanym przez Gminę. Gmina w ramach umowy otrzyma dotację w kwocie 7.995,00 zł. 

Niniejszy maszt zamontowano w rynku w Dobrodzieniu, a uroczyste podniesienie flagi  nastąpi w dniu 11.11.2022r.

 

11.11.2023.jpeg

 

 

Wersja XML